Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Rada Miejska w dniu 29 kwietnia 2020 podjęła uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Po opublikowaniu ich w dzienniku urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego każdy mieszkaniec zostanie poinformowany o zmianie stawki oraz otrzyma krótki poradnik jak prawidłowo segregować odpady.

 

ulotka okadka

ulotka wntrze