Poświąteczny odbiór choinek

11 stycznia 2021 r. rusza zbiórka choinek. Zbiórka odbywać się będzie w każdy poniedziałek począwszy od 11 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. włącznie. Choinki należy pozostawić przed nieruchomością (zabudowa jednorodzinna) lub przy altanach śmietnikowych (zabudowa wielorodzinna).

Drzewka powinny być pozbawione ziemi oraz donic. Choinki będą również odbierane z worków lub pojemników na BIO odpady (zgodnie z harmonogramem). W tym przypadku drzewko musi zostać drobno pocięte i w całości umieszczone w worku lub pojemniku. Odbiór choinek nie wiąże się z dodatkowymi opłatami i będzie realizowany w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Foto: zielonyogrodek.pl