pomarańczowy worek ze śmieciami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Braniewa na 2021 rok

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa, właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp do miejsc gromadzenia odpadów, a jeżeli nie jest to możliwe, wystawić pojemniki i worki przeznaczone do zbiórki odpadów przy drodze przejazdu samochodów odbierających odpady, w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych.

 docHarmonogram_odbioru_odpadów_komunalnych_z_terenu_Gminy_Miasta_Braniewa_na_rok_2021.doc