KOMUNIKAT NR 10/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o stwierdzeniu PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA z wodociągu publicznego w Braniewie – sieć: ul. Gdańska 19

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie działając na podstawie art. 162 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie wyniku badania wody pobranej dnia 16 września 2021r. (Sprawozdanie z badań wody z dnia 20.09.2021r., nr L/OBW-9051.2/473/2021), stwierdza:   

Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym w  Braniewie – sieć: ul. Gdańska 19

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach  nr 1C (tabela 1) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Wybór odpowiedniego zarządcy, to jedna z najważniejszych decyzji, którą muszą podjąć właściciele nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych.

Więcej

Jesteśmy elastyczni, otwarci i nowocześni.To wszystko sprawia, że współpraca z nami jest wygodna i bezpieczna.

Więcej

Zapewniamy współpracę, obejmującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i obsługi finansowej Wspólnot Mieszkaniowych.

Więcej

Kontakt z nami:

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

"DOM" Andrzej Krzywiec

14-500 Braniewo ul.Gdańska 10 

55 221 17 85,

728 727 217.

biuro@dombraniewo.pl

Biuro czynne:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 13.00

Dlaczego my?

• kompleksowość usług

• indywidualne podejście do klienta

• wykwalifikowana kadra

• skuteczne rozwiązania

• konkurencyjne ceny

• pozytywne referencje