Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 01.05.2022r.

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXXII/313/22 przez Radę Miejską w Braniewie w dniu 2 marca 2022 roku w sprawie ustalania metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty informuję, że od miesiąca maja 2022 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 29,00 zł miesięcznie / osobę w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny;
  • 58,00 zł miesięcznie / osobę w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Nowa stawka obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) lub kolejnej zmiany stawki opłaty. Właściciele nieruchomości, którzy uiszczają opłatę na podstawie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku pozostałych właścicieli nieruchomości zmieniona wysokość stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji. Właścicielom nieruchomość zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarowali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, że będą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym przysługuje zwolnienie, w wysokości 1,00 zł miesięcznie na jednego mieszkańca.

Wpłat należy dokonywać na niżej podany nr konta bankowego, bez wezwania z góry do 20-go dnia każdego miesiąca:

04 8313 0009 0036 9006 2000 0240 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie

Wybór odpowiedniego zarządcy, to jedna z najważniejszych decyzji, którą muszą podjąć właściciele nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych.

Więcej

Jesteśmy elastyczni, otwarci i nowocześni.To wszystko sprawia, że współpraca z nami jest wygodna i bezpieczna.

Więcej

Zapewniamy współpracę, obejmującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i obsługi finansowej Wspólnot Mieszkaniowych.

Więcej

Kontakt z nami:

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

"DOM" Andrzej Krzywiec

14-500 Braniewo ul.Gdańska 10 

55 221 17 85,

728 727 217.

biuro@dombraniewo.pl

Biuro czynne:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 15.30

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 13.00

Dlaczego my?

• kompleksowość usług

• indywidualne podejście do klienta

• wykwalifikowana kadra

• skuteczne rozwiązania

• konkurencyjne ceny

• pozytywne referencje