Oferta

W ramach umowy o zarządzanie lub administrowanie nieruchomością proponujemy Państwu następujący pakiet usług: 

Zarządzanie nieruchomością:

 • zawieranie umów na dostawy mediów, ubezpieczenia budynków,
 • zawieranie umów na wszelkie usługi takie jak: wywóz nieczystości, konserwacja, sprzątanie, przeglądy techniczne, ekspertyzy, nadzory, remonty,
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • regulowanie należności nieruchomości.

 Administrowanie nieruchomością:

 • przeglądy nieruchomości,
 • usuwanie usterek części wspólnych,
 • nadzór nad usługodawcami,
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji,
 • dbanie o prawidłową konserwację budynku,
 • wykonywanie uchwał właścicieli,
 • prowadzenie i aktualizację wykazu lokali oraz właścicieli,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługę zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami,
 • negocjowanie cen i warunków umów z firmami świadczącymi usługi.

Obsługa księgowa:

 • prowadzenie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów i usług,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • pobieranie opłat z tytułu zaliczek np. na centralne ogrzewanie,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracji.

Obsługa prawna:

 • zawieranie umów na dostawy usług,
 • opracowywanie uchwał oraz aktów wspólnoty (regulaminy, statuty),
 • współpraca z kancelariami prawnymi w zakresie reprezentowania wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi

Dla Państwa komfortu od 01.06.2020r. wprowadziliśmy nowoczesny system komunikacji internetowej z Zarządcą tzw. e-kartoteki. Jest to platforma internetowa, gdzie w prosty i szybki sposób mogą Państwo m.in. sprawdzić stan konta czynszowego, podać aktualne zużycie wody, zgłosić usterkę, zmienić naliczenia, oraz napisać bezpośrednio do zarządcy w innej sprawie.

Za wyżej wymienione czynności pobieramy wynagrodzenie zarządcy, którego wysokość oraz szczegółowy zakres usług określamy w umowie o zarządzanie lub administrowanie Państwa nieruchomością. Średni koszt przedstawionego pakietu usług kształtuje się w granicach 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku miesięcznie i stanowi obecnie najlepszą ofertę w regionie.
W przypadku dodatkowych wymagań i preferencji wspólnoty istnieje możliwość rozszerzenia usług i obowiązków zarządcy. 

Gwarantujemy pełną i profesjonalną obsługę, jednocześnie wyrażamy nadzieję, iż Nasza oferta spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY